Stanowisko rządu do rekomendacji Komitetu Praw Człowieka ONZ

W mediach pojawiła się informacja, o tym że Rząd krytycznie odniósł się do wytycznych Komitetu Praw Człowieka ONZ dotyczących stosowania aborcji w krajach członkowskich, które zostały zapisane w opublikowanym w lipcu 2017 roku projekcie tzw. Komentarza Ogólnego do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który dotyczy prawa do życia.

Media donoszą, że Rząd wystąpił do Komitetu Praw Człowieka ONZ, aby przestał chronić prawo do aborcji w przypadku ciąży z gwałtu, poważnego uszkodzenia płodu lub zagrożenia cierpieniem kobiety. Rząd postuluje także o wykreślenie zakazu karania kobiety za nielegalną aborcję.
 
Pani Premier może zatrzymać eskalację sporów i światopoglądowego zamieszania. To od Pani
Premier i od wszystkich polityków wymaga się szacunku zarówno dla obywateli, którzy wyznają wartości konserwatywne, jak i dla tych obywateli z poglądami liberalnymi, bo każde demokratyczne, neutralne światopoglądowe państwo musi szanować poglądy każdego obywatela.
 
Polki są mądre, odpowiedzialne i nowoczesne, potrafią podejmować decyzje w swoim życiu. Polki mają prawa, które Pani Premier i Rząd, którym kieruje, zabiera pomimo tego, że kobiety się zjednoczyły i zbuntowały w Czarnym Proteście,  kiedy Prawo i Sprawiedliwość chciało zlikwidować kompromis aborcyjny.
Nie można prawem nakazać, by kobiety rodziły dzieci poczęte w wyniku gwałtu. Twierdzenie, że całkowity zakaz aborcji rozwiąże problem niechcianych ciąż, to jak wyrzucenie rachunku do kosza, co ma sprawić, że zniknie zobowiązanie.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska zwróciła się w tej sprawie do Prezes Rady Ministrów. Posłanka w swojej interpelacji poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Czy postulaty o zaprzestaniu chronienia prawa do aborcji w przypadku ciąży z gwałtu, poważnego uszkodzenia płodu lub zagrożenia cierpieniem kobiety, oraz postulat o wykreśleniu zakazu karania kobiety za nielegalną aborcję są oficjalnym stanowiskiem rządu?
2. Dlaczego o stanowisku Rządu dowiadujemy się z mediów?
3. Jeśli ta odpowiedź jest stanowiskiem rządu, na którego czele stoi Pani Premier - kobieta - to dlaczego w sposób przedmiotowy traktuje kobiety w Polsce? Dlaczego chce zmusić kobiety do heroizmu?
4. Raport Amnesty International, w wielkim skrócie, mówi, że zaostrzenie prawa będzie prowadzić do naruszeń praw człowieka. Czy zapis Raportu Amnesty International jest znany?
5. Czy Pani Premier chce, aby każda kobieta, która będzie miała komplikacje podczas ciąży czy też poroni, była traktowana jako potencjalna kryminalistka?
6. Czy Pani Premier chce, aby ciążę w Polsce zamiast lekarza prowadził prokurator?
7. Czy Pani Premier ma świadomość, że jej działania i Rządu, na którego czele stoi, wpisują się w rozszerzenie podziemia aborcyjnego?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską Pani Beata Kempa – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że w październiku br. Polska złożyła uwagi do komentarza Komitetu Praw Człowieka. Podstawowym założeniem stanowiska RP było podkreślenie, że ochrona życia ludzkiego dotyczyć powinna wszystkich jego etapów, a zatem także okresu prenatalnego. Ponadto zaznaczono, że „prawo do życia” nie może być interpretowane jako obowiązek ochrony życia kobiety, ale także jako obowiązek ochrony życia dziecka.
 
Pani Kempa poinformowała, że kwestie dotyczące dopuszczalności aborcji pozostają w wyłącznej gestii państw stron i nie podlegają kompetencji Komitetu.
 
Pani Kempa zapewniła, że Rząd szanuje wszystkich obywateli naszego kraju, niezależnie od ich światopoglądu. Ponadto poinformowała, że Rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą tzw. ustawy antyaborcyjnej, natomiast jest autorem kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który przewiduje pomoc dla kobiet w okresie ciąży(w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
 
W załączeniu udostępniamy pełną treść interpelacji i odpowiedzi.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)