W sprawie nieprzestrzegania standardów opieki okołoporodowej

Opieka okołoporodowa to bardzo ważny element opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu. Niestety informacje przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniki kontroli funkcjonowania opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych potwierdzają, że standardy opieki okołoporodowej są nie tylko nieprzestrzegane, ale i wiedza o ich istnieniu bywa znikoma zarówno wśród samych pacjentek, jak i personelu medycznego.

Nieprawidłowości występują w procesie dokumentowania przeprowadzanych czynności medycznych, mimo iż rzetelnie sporządzona dokumentacja medyczna jest m.in. podstawą do późniejszej oceny prawidłowości i jakości udzielonych świadczeń zdrowotnych. Odnotowuje się częste przypadki udzielania świadczeń zdrowotnych kobietom rodzącym w warunkach naruszających ich poczucie godności i intymności.
 
Zaniepokojenie wzbudza również wskazana przez NIK wysoka liczba cięć cesarskich. W Polsce aktualnie liczba cesarskich cięć wynosi ok. 42% liczby porodów. Zabieg cesarskiego cięcia, który ma na celu z założenia ratowanie zdrowia i życia matki lub dziecka, jest obecnie traktowany jako alternatywna metoda porodu w stosunku do porodu zakończonego siłami natury.
 
Realizacja standardów opieki okołoporodowej nie przynosi spodziewanych efektów w zakresie respektowania przygotowanego planu porodu oraz w aspekcie propagowania naturalnego karmienia noworodków i niemowląt. Prawo kobiety do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu z noworodkiem, gwarantowanego przepisami standardu opieki okołoporodowej, także nie w każdym przypadku jest respektowane. Niejednokrotnie personel medyczny zabiera noworodka od matki zaraz po urodzeniu.
 
Bez wątpienia określenie w formie prawnej modelowego sposobu postępowania medycznego dla przebiegu porodu fizjologicznego jest zasadne i korzystne dla pacjentek oraz personelu medycznego, gdyż samo obowiązywanie tych przepisów – bez narzędzi służących kontroli ich skuteczności – jest bowiem niewystarczające.
 
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska, zwróciła się w tej sprawie do Ministra Zdrowia. W swojej interpelacji posłanka poprosiła o odpowiedź na pytania:
1. Dlaczego resort bagatelizuje sygnały nieprzestrzegania standardów opieki okołoporodowej?
2. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Zdrowia w celu poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem i respektowania praw kobiet rodzących?
 
W odpowiedzi na interpelację poselską Pani Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformowała, że podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych oraz dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne i komfort matek i ich nowonarodzonych dzieci na oddziałach położniczych i ginekologicznych stanowi priorytet w działaniach Ministerstwa Zdrowia. Ponadto, w każdym przypadku otrzymania sygnału o nieprzestrzeganiu przepisów związanych ze standardami opieki okołoporodowej, podejmowane są działania wyjaśniające.
 
Pani Szczurek-Żelazko zaznaczyła, że stosowanie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia jest obowiązkiem personelu medycznego, a nadzór nad pracownikami podmiotów leczniczych sprawują ich przełożeni. Ponadto realizacja standardów monitorowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, oraz położnictwa i ginekologii.
 
Sekretarz Stanu poinformowała, że Minister Zdrowia zgodnie z nieprawidłowościami wskazanymi przez Najwyższą Izbę Kontroli w wyniku kontroli opieki okołoporodowej, wystąpił do konsultantów krajowych i wojewódzkich, a także wszystkich dyrektorów szpitali i ordynatorów oddziałów ginekologicznych i położniczych, z prośbą o dokonanie oceny i wprowadzenie stosownych zmian mających na celu poszanowanie intymności i godności pacjentów oraz wyeliminowanie nieuzasadnionego dokarmiania noworodków mlekiem modyfikowanym.
 
Pani Szczurek-Żelazko dodała, że trwają prace Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia, nad nowym projektem standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej.
 
W załączeniu udostępniamy pełna odpowiedź.

Pobierz załącznik:

Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2017 12:51
(0 głosów)