W sprawie pisma organizacji pozarządowej, z jej prywatną opinią dotyczącą egzekwowania prawa aborcyjnego, rozesłanego do wszystkich prokuratorów w kraju

Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów w całym kraju pismo prywatnej organizacji, która chce walczyć o lepsze egzekwowanie istniejącego prawa aborcyjnego.

Stowarzyszenie Ordo Iuris, które walczy o zakaz aborcji, chce, aby prokuratury ścigały każdego, kto pomógł w zabiegu poza granicami kraju. Zgodnie z propozycją stowarzyszenia, np. koleżance, która podała adres kliniki, czy kierowcy, który przywiózł kobietę na zabieg, miałyby grozić trzy lata więzienia.

Pismo, które zostało wysłane do wszystkich prokuratorów, rozesłano z adnotacją "do wiadomości i do wykorzystania", sugerując, że jest to forma polecenia. Pod wytycznymi Prokuratury Krajowej podpisał się prokurator Jarosław Duś, dyrektor biura prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Jak mówią prokuratorzy z kraju, nigdy wcześniej nie spotkali się  z przekazywaniem prywatnych opinii do wykorzystania w postępowaniach. Pismo wywołało wśród prokuratorów konsternację.
Prokuratura Krajowa, rozsyłając w swoim imieniu pismo organizacji pozarządowej, która walczy o zakaz aborcji, wyraża w ten sposób również swój światopogląd. To niedopuszczalne. Prokuratura musi być neutralna światopoglądowo.

Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska wraz z grupą posłów wystosowali interpelację do Ministra Sprawiedliwości. W swoim piśmie poprosili Ministra o odpowiedź na pytania:
 1. Dlaczego podjął Pan Minister decyzję o rozesłaniu do wiadomości i wykorzystania opinii Ordo Iuris do wszystkich prokuratorów w kraju?
2. Co znaczy stwierdzenie zawarte w piśmie do prokuratorów „do wiadomości i wykorzystania”?
3. Czy wobec prokuratorów, którzy nie wykorzystają w swojej pracy tej opinii, zostaną wyciągnięte konsekwencje?
4. Dlaczego opinię rozesłano w tak wyjątkowym trybie?
5. Czy Prokuratura Krajowa podziela opinię stowarzyszenia Ordo Iuris?
6. Czy Prokuratura Krajowa rozesłała w przeszłości do wszystkich prokuratorów pisma innych organizacji?
7. Czy jeśli organizacje feministyczne prześlą swoje opinie w tej sprawie, to również zostanie ona rozesłana do prokuratorów w całym kraju do wiadomości i do wykorzystania?
8. Dlaczego rozesłano opinię akurat tej organizacji pozarządowej?

W odpowiedzi na interpelację poselską pan Bogdan Święczkowski – Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował, że opinia prawna opracowana w Instytucie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris nie została przesłana do jednostek organizacyjnych decyzją Prokuratora Generalnego lecz Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego.

Ponadto Zastępca zaznaczył, że wobec prokuratorów, którzy nie wykorzystają tej opinii przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie będą wyciągane konsekwencje, gdyż przesłanie takich materiałów nie stanowi zarządzenia, wytycznych lub polecania Prokuratora Generalnego.

Pan Święczkowski poinformował, że w przyszłości decyzje o przekazaniu do wiadomości prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury opinii prawnych zewnętrznych organizacji, będą podejmowane po dokonaniu oceny ich wartości merytorycznej, przez właściwe komórki organizacyjne Prokuratury Krajowej.

W załączeniu udostępniamy pełną odpowiedź.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)