Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie powtarzających się ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

W nawiązaniu do artykułu „W sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii” poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała interpelację poselską w sprawie powtarzających się ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii do pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W sprawie braku dofinansowania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

     Polska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego. Wyniki raportu OECD o przemocy w szkołach są druzgocące. 21,5 proc. gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych, 11,7 proc. wskazało, że rówieśnicy w szkole się z nich naśmiewają. Ponad 21 proc. twierdzi, że w domu nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

W sprawie ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

W ostatnim czasie doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. W minionym roku trzykrotnie doszło do takiego ataku. Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Pracownicy organizacji walczącej o prawa człowieka czują się zagrożeni. Są pewni, że ataki związane są bezpośrednio z profilem działalności organizacji. Adres siedziby Kampanii Przeciw Homofobii jest powszechnie znany, a w oknie widoczna jest tabliczka z nazwą organizacji. Kampania Przeciw Homofobii oraz inne organizacje, które walczą o prawa człowieka, od lat apelują o konieczności nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści.

W sprawie nawoływania do nienawiści rasowej przez koordynatorkę dolnośląskiej brygady ONR

W lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo – Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR dopuściła się haniebnych i wulgarnych wypowiedzi pod adresem muzułmanów. Prowadząca śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej oskarżyła Helcyk, że w swoim wystąpieniu nawoływała do nienawiści. Nie miała co tego wątpliwości również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Podstawą oskarżenia był art. 256 kodeksu karnego, a proces miał zacząć się w październiku 2016r.

W sprawie programu FAMI, który miał wspierać integrację migrantów w Polsce

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji zarządzany jest przez Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych. W kwietniu br. mija dokładnie 12 miesięcy od czasu, w którym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, unieważniając rozstrzygnięcie przez poprzedni rząd konkursy, rozpisało dwa konkursy FAMI 5/2016 i FAMI 4/2016, z których pierwszy miał być poświęcony projektom na integrację obywateli państw trzecich, a drugi na pomoc i integrację uchodźców.

W sprawie ustawy o równym traktowaniu oraz Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania

W ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował, że ustawa o równym traktowaniu jest nieskuteczna. Świadczy o tym fakt, że w ciągu pięciu lat od uchwalenia ustawy, na jej podstawie toczyło się w Polsce zaledwie pięć postępowań sądowych. Z badań przeprowadzonych przez RPO wynika, że 85 proc. osób, które doświadczyły dyskryminacji w 2015r. nie zgłosiło tego faktu żadnej instytucji. Mimo, że Polacy potrafią rozpoznać przejawy dyskryminacji, to nie mają świadomości, że zabrania jej prawo krajowe i międzynarodowe. Duże znaczenie ma również obawa przed retorsjami spowodowanymi zgłoszeniem przypadku dyskryminacji.

W sprawie zapisów konwencji antyprzemocowej i konieczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W Polsce każdego roku na skutek przemocy w rodzinie traci życie około 500 kobiet. Przemocy fizycznej lub seksualnej doświadcza rocznie od 700 tys. do 1 mln Polek. Co trzecia kobieta w Europie doświadcza w swoim życiu różnego rodzaju przemocy. Jak wskazują policyjne i sądowe statystyki, kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie. Mężczyźni stanowią natomiast większość wśród sprawców. Te szokujące dane udowadniają, jak ważna jest pomoc ofiarom przemocy i wsparcie przez państwo organizacji, które tej pomocy udzielają. Przemoc domowa wobec kobiet jest bardzo ważnym problemem osobistym i społecznym o globalnym zasięgu. Jak stwierdza ONZ, przemoc wobec kobiet ma charakter groźnej epidemii.

Parada Równości w Warszawie

W sobotę 3 czerwca br. ulicami Warszawy przeszła Parada Równości, której hasłami była wolność, równość, tolerancja i wspólnota. Wciąż wiele jest w tych tematach do zrobienia. Coraz więcej.