Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

W sprawie uniemożliwienia wejścia na pokład autobusu czarnoskóremu pasażerowi

Dziennikarka i socjolożka Ludwika Włodek opisała na portalu Facebook sytuację, w której w czerwcu br. w godzinach wieczornych – na dworcu autobusowym Warszawa Zachodnia kierowca autobusu przewoźnika Ecolines jadącego do Berlina nie wpuścił do pojazdu ciemnoskórego pasażera pochodzącego z Togo, sugerując, że „ma nóż i jest terrorystą”.

W sprawie rankingu ILGA – Europe

Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w tęczowym rankingu ILGA – Europe. Jest to najważniejszy ogólnoeuropejski ranking analizujący poziom równouprawnienia osób LGBT w Europie.

W sprawie Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania

W nawiązaniu do artykułu z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustawy o równym traktowaniu oraz Krajowego Programu Działania na rzecz Równego Traktowania, otrzymaliśmy odpowiedź na kolejną interpelację poselską w której Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska dopytywała pana Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania:
- Kiedy odbędą się dalsze dyskusje i analizy w zakresie wdrożenia niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania?
- Kiedy podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia w tej sprawie?
- Kiedy pozna je opinia publiczna?
- Jakie obszary możliwej współpracy między Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zostały określone na spotkaniu w kwietniu br.?
- Kiedy zakończy się analiza zagadnień problemów, jakie powinny znaleźć się w nowej edycji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania?
- Kiedy ruszy nowa edycja tego programu?

W sprawie umorzenia śledztwa w sprawie nawoływania do nienawiści

W lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo – Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR dopuściła się haniebnych i wulgarnych wypowiedzi pod adresem muzułmanów. Prowadząca śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej oskarżyła Helcyk, że w swoim wystąpieniu nawoływała do nienawiści. Nie miała co tego wątpliwości również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Podstawą oskarżenia był art. 256 kodeksu karnego, a proces miał zacząć się w październiku 2016r.

W sprawie powtarzających się ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

W nawiązaniu do artykułu „W sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii” poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni wystosowała interpelację poselską w sprawie powtarzających się ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii do pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W sprawie braku dofinansowania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

     Polska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego. Wyniki raportu OECD o przemocy w szkołach są druzgocące. 21,5 proc. gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych, 11,7 proc. wskazało, że rówieśnicy w szkole się z nich naśmiewają. Ponad 21 proc. twierdzi, że w domu nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach.

W sprawie ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

W ostatnim czasie doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. W minionym roku trzykrotnie doszło do takiego ataku. Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Pracownicy organizacji walczącej o prawa człowieka czują się zagrożeni. Są pewni, że ataki związane są bezpośrednio z profilem działalności organizacji. Adres siedziby Kampanii Przeciw Homofobii jest powszechnie znany, a w oknie widoczna jest tabliczka z nazwą organizacji. Kampania Przeciw Homofobii oraz inne organizacje, które walczą o prawa człowieka, od lat apelują o konieczności nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści.

W sprawie nawoływania do nienawiści rasowej przez koordynatorkę dolnośląskiej brygady ONR

W lipcu 2016 roku do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Justynie Helcyk, kierującej dolnośląską brygadą Obozu Narodowo – Radykalnego. Akt oskarżenia dotyczył antymuzułmańskiej manifestacji zorganizowanej we Wrocławiu jesienią 2015 roku, podczas której koordynatorka dolnośląskiego oddziału ONR dopuściła się haniebnych i wulgarnych wypowiedzi pod adresem muzułmanów. Prowadząca śledztwo prokurator z Prokuratury Rejonowej oskarżyła Helcyk, że w swoim wystąpieniu nawoływała do nienawiści. Nie miała co tego wątpliwości również rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Podstawą oskarżenia był art. 256 kodeksu karnego, a proces miał zacząć się w październiku 2016r.