Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Szanowni Państwo,

z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia  składam dla wszystkich Pracowników Urzędów Pracy wyrazy uznania za wysiłek, który Państwo wkładacie w realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
 
Życzę Państwu, aby Wasza codzienna służba zaowocowała rozbudzeniem aktywnych i przedsiębiorczych postaw osób poszukujących pracy, aby Wasze wysiłki kończyły się sukcesem.
 
Gratuluję zaangażowania i dobrych decyzji. Wdrażając programy ukierunkowane na promocję zatrudnienia, aktywizację osób bezrobotnych i doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących, tworzycie warunki sprzyjające wykorzystaniu i rozwojowi kapitału ludzkiego w regionie.
 
Życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej służbie. Życzę powodzenia w podejmowanych działaniach. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a wykonywana praca źródłem uznania nie tylko ze strony klientów urzędu, ale całej społeczności.
 
                                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                                   Monika Wielichowska
                                                                      Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ostatnio zmieniany piątek, 26 styczeń 2018 13:47
(1 głos)