Postępuje cyfrowa rewolucja w powiatowych szkołach w Nowej Rudzie

Kolejny raz Powiat Kłodzki realizuje projekty w ramach funduszy europejskich w szkołach. 

I tym razem, powiat postawił na lokalne partnerstwo, w celu rozwoju informatycznego szkół noworudzkich. We wspólnych projektach związanych z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, uczestniczą jako szkoły powiatowe – Noworudzka Szkoła Techniczna oraz Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, z ramienia noworudzkiej gminy miejskiej udział biorą w doposażeniu - 3 szkoły podstawowe. W przypadku obu projektów, Powiat Kłodzki zawarł partnerstwo z Gminą Miejską w Nowej Rudzie w celu zrealizowania zadań.

Łączna wartość projektów w których partnerem jest Powiat Kłodzki to kwota 343,4 tys. zł., natomiast pozyskane środki to kwota 306,5 tys. zł.

Jak widać partnerstwo i współpraca lokalnych samorządów przynosi wymierne efekty.

Projekty „Badacz, matematyk i lingwista – noworudzki noblista” oraz „Rozwój e-usług w mieście Nowa Ruda”, dzięki którym w Noworudzkiej Szkole Technicznej i Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie oraz szkołach podstawowych, została przeprowadzona modernizacja infrastruktury informatycznej, zakupiono oprogramowanie, laptopy, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz kompletne wyposażenie pracowni chemicznej wraz z sprzętem laboratoryjnym, przyrządami, modelami, zestawami do doświadczeń chemicznych.

Zakupione oprogramowanie umożliwi wprowadzenie innowacyjnych edukacyjnych systemów informatycznych. Głównym celem tych systemów jest zgromadzenie w jednym miejscu materiałów i programów potrzebnych do stworzenia ciekawych lekcji, bogatych w interaktywne i multimedialne elementy oraz wskazanie podstawowych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Projekty dotyczą także wsparcia nauk języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne z tym związane.

Celem projektów jest przede wszystkim uatrakcyjnienie i dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb uczniów, dzięki czemu będzie to miało wpływ na wzrost kompetencji edukowanej młodzieży, a w przyszłości będzie atutem na rynku pracy.

W lutym 2018 roku, nastąpiło symboliczne przekazanie sprzętu do szkół noworudzkich, w obecności: Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk Wicestarosty Powiatu Kłodzkiego, Tomasz Kiliński Burmistrza Nowej Rudy, Anetty Kościuk dyrektor Wydziału Oświaty, Brygidy Gąsior dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej, Roberta Zynkowskiego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Mimo ogromu zajęć, znalazła też czas na spotkanie i zapoznanie się ze sprzętem, posłanka Monika Wielichowska, która jest żywo zainteresowana rozwojem szkół noworudzkich.

Należy wspomnieć że, pani Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki, przez całą swoją kadencję zabiega o pozyskiwanie środków unijnych na realizację właśnie takich programów. Twierdzi bowiem, że inwestycja w młodzież jest zawsze dobrą inwestycją, bo młodzież to nasza przyszłość - kwiat narodu.

Info: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Ostatnio zmieniany czwartek, 08 luty 2018 15:14
(0 głosów)