53. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 6 grudnia br. rozpocznie się 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw; rządowym projektem ustawy o rynku mocy; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
- rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców;
- rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw;
- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

(0 głosów)