Ostatnie interpelacje

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, złożyła interpelacje:

1. Do pana Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia w sprawie problemów związanych z wystawianiem karty zgonu.

Przepisy regulujące zagadnienie wystawiania kart zgonu obowiązują od lat 50-tych i nie są przystosowane do aktualnej rzeczywistości oraz sytuacji społeczno-gospodarczej. Obecnie te zagadnienia określa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. oraz rozporządzenie ministra zdrowia z 1961 r.

Na początku 2016 roku Ministerstwo Zdrowia deklarowało rozpoczęcie prac w tej sprawie w trybie pilnym. Do dzisiaj jednak zapowiadany projekt ustawy nie powstał.

Więcej o interpelacji i odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia  → http://monikawielichowska.pl/praca-w-sejmie/item/767-w-sprawie-problemow-zwiazanych-z-wystawianiem-karty-zgonu

2. Do pana Zbigniewa Ziobry – Ministra Sprawiedliwości w sprawie pisma organizacji pozarządowej, z jej prywatną opinią dotyczącą egzekwowania prawa aborcyjnego, rozesłanego do wszystkich prokuratorów w kraju.

Prokuratura Krajowa rozesłała do prokuratorów w całym kraju pismo prywatnej organizacji, która chce walczyć o lepsze egzekwowanie istniejącego prawa aborcyjnego.
Pismo, które zostało wysłane do wszystkich prokuratorów, rozesłano z adnotacją "do wiadomości i do wykorzystania", sugerując, że jest to forma polecenia.

Prokuratura Krajowa, rozsyłając w swoim imieniu pismo organizacji pozarządowej, która walczy o zakaz aborcji, wyraża w ten sposób również swój światopogląd. To niedopuszczalne. Prokuratura musi być neutralna światopoglądowo.

Więcej o interpelacji i odpowiedzi z Ministerstwa Sprawiedliwości  → http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/777-w-sprawie-pisma-organizacji-pozarzadowej-z-jej-prywatna-opinia-dotyczaca-egzekwowania-prawa-aborcyjnego-rozeslanego-do-wszystkich-prokuratorow-w-kraju

3. Do pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uniemożliwiania uchodźcom składania wniosków o azyl.

20 lipca br. trójka Syryjczyków po raz trzeci zwróciła się o  przyznanie im ochrony międzynarodowej w Polsce. Niestety była to trzecia nieudana próba, bowiem i tym razem strażnicy graniczni uniemożliwili im wjazd do Polski.

Syryjczycy nie zostali dopuszczeni do procedury złożenia wniosku o ochronę międzynarodową i zostali odesłani na Białoruś, wbrew decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydaniu tzw. zarządzenia tymczasowego. Trybunał zakazał odsyłania Syryjczyków na Białoruś, ponieważ grozi im deportacja do Syrii lub Czeczeni. Rząd polski łamie polskie i międzynarodowe prawo.

Więcej o interpelacji i odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  → http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/764-w-sprawie-uniemozliwiania-uchodzcom-skladania-wnioskow-o-azyl

4. Do pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pana Zbigniewa Ziobry – Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych.

4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku weszła policja, która u Stowarzyszenia BABA zabezpieczyła i zabrała główny komputer oraz dokumenty, w CKP w Warszawie skonfiskowała dokumenty i dyski z archiwalnymi plikami, w Gdańsku wszystkie komputery, a w Łodzi z komputerów skopiowała niektóre dane.

Akcja policji zaskoczyła pracowników stowarzyszeń. Odebranie dokumentacji i komputerów było jednoznaczne z paraliżem działalności stowarzyszeń.
Policja weszła do siedzib kobiecych organizacji dzień po drugim Czarnym Proteście – dniu, w którym tysiące Polek wyszło na ulice, aby zamanifestować swoje prawa. Centrum Praw Kobiet i  Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA protest w pełni poparło i w nim uczestniczyło.

Więcej o interpelacjach i odpowiedziach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Ministerstwa Sprawiedliwości → http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/755-w-sprawie-przeszukan-policji-w-kobiecych-organizacjach-pozarzadowych
http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/763-odpowiedz-w-sprawie-przeszukan-policji-w-kobiecych-organizacjach-pozarzadowych

5. Do pana Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia w sprawie nieprzestrzegania standardów opieki okołoporodowej.

Opieka okołoporodowa to bardzo ważny element opieki zdrowotnej nad kobietą i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu. Niestety informacje przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz opublikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wyniki kontroli funkcjonowania opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych potwierdzają, że standardy opieki okołoporodowej są nie tylko nieprzestrzegane, ale i wiedza o ich istnieniu bywa znikoma zarówno wśród samych pacjentek, jak i personelu medycznego.

Bez wątpienia określenie w formie prawnej modelowego sposobu postępowania medycznego dla przebiegu porodu fizjologicznego jest zasadne i korzystne dla pacjentek oraz personelu medycznego, gdyż samo obowiązywanie tych przepisów – bez narzędzi służących kontroli ich skuteczności – jest bowiem niewystarczające.

Więcej o interpelacji i odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia → http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/751-w-sprawie-nieprzestrzegania-standardow-opieki-okoloporodowej

Ostatnio zmieniany piątek, 05 styczeń 2018 10:30
(0 głosów)