(S)prawa Polek w Błoniu

Skoro Sejm jest zamknięty dla Polek i Polaków (S)prawa Polek, której posłanka Monika Wielichowska jest koordynatorem, odbywać się będzie we wszystkich regionach.

Tak wyglądało poniedziałkowe spotkanie w Błoniu.

#MonikaWielichowska
#SprawaPolek

(0 głosów)