#SprawaPolek w Gorzowie Wielkopolskim

W sobotę 26 maja br. rozpoczęły konsultacje regionalne #SprawaPolek w Gorzowie.

Dyskusja ukierunkowała się m.in. na zmianach w ZUS dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą na macierzyńskim. Bardzo niskie świadczenia są przyczyną rezygnacji z macierzyństwa i decyzji o kolejnym dziecku, na mechanizmach wspierających kobiece organizacje pozarządowe, na mechanizmach chroniących ruchy społeczne i NGO.

Dyskusja dotyczyła również dostępności i finansowania badań prenatalnych, skutecznej edukacji seksualnej, klauzuli sumienia, powrotu do rządowego wsparcia i edukacji nt. #invitro , szybszych procedurach adopcyjnych, respektowania praw pracowniczych kobiet, uregulowaniu podstawy programowej w szkołach, dobrej, nowoczesnej edukacji seksualnej w szkołach, podniesieniu poziomu wykształcenia kobiet na wsi, dłuższym urlopie wychowawczym dla kobiet mieszkających na wsi i rozwojem geriatrii i rehabilitacji dla seniorów.

Bardzo dziękujemy za spotkanie, które wpisuje się w kalendarz konsultacji we wszystkich regionach Polski. 

#MonikaWielichowska
#sprawaPolek
#GorzówWielkopolski

(1 głos)