Polityka społeczna - wsparcie dla rodzin, niepełnosprawnych i seniorów (8 lat) - podsumowanie

Dla rodzin:
• Roczny płatny urlop rodzicielski (52 tygodnie)
• Minimum 1 tys. zł netto świadczenia na dziecko przez rok
• Ulgi podatkowe dla rodzin (1 dziecko 1112 zł, 2 dzieci 2224 zł, 3 dzieci 4224 zł, 4 dzieci 6924 zł, 5 dzieci 9624 zł) + skrócenie czasu na zwrot podatku z 3 miesięcy do miesiąca  UWAGA! Gdy zapłacony podatek okazywał  się zbyt niski,  odliczenie następowalo ze składki na ZUS!!!
• Karta dużej rodziny uprawniająca do zniżek w 10 tys. miejsc
• Złotówka za złotówkę (od 2015 r.) - jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, nie stracą całej kwoty. Świadczenie zostanie pomniejszone jedynie o kwotę przekroczenia progu.
• Budowa żłobków i innych instytucji opieki (373 w 2007 r. ;1789 żłobków, 448 klubów dziecięcych oraz 525 dziennych opiekunów w 2015 r.)
• Budowa przeszkoli (16,9 tys. w 2007 r.; 21,6 tys. w 2014 r.; upowszechnienie edukacji przedszkolnej na wsi: 23% w 2007 r.; 70% w 2014 r.)
• Przedszkola za złotówkę - wszystkie zajęcia prowadzone w przedszkolach publicznych, wykraczające poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, kosztują nie więcej niż złotówkę
• Place zabaw przy przedszkolach – 3,5 tys. nowych placów zabaw, doposażenie świetlic w 98% szkół
• Przedszkola przy uczelniach – 1,4 tys. dodatkowych miejsc opieki przy 43 uczelniach (2015 r.)
• Bezpłatny podręcznik od roku szkolnego 2014/15 – średnia oszczędność dla rodziców 250 zł
• Bezpłatne lekcje języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej
• Dopłaty państwa do zatrudnienia niani (składki na ub. społ. i zdrow.; 8,8 tys. niań na IV 2015 r.)
• Dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” – średnia wysokość dopłaty 28 tys. zł (w sumie wybudowano 250 tys. mieszkań)
• Dofinansowanie budownictwa komunalnego (dofinansowanie 10 tys. lokali socjalnych oraz 4,1 tys. mieszkań komunalnych)
• Rządowy program in vitro (do IV 2015 r. skorzystało z niego 16 tys. par, na świat przyszło ponad 1,5 tys. dzieci)
• Wprowadzenie do ustawy zakazu bicia dzieci
• Wydłużenie edukacji ogólnej dzieci przez zmianę podstaw programowych

Niepełnosprawni:
• Podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych (z 420 zł w 2007 r. do 1447 zł. w 2014 r.) 
• Zabezpieczenie w budżecie (na 2016 r.) 657 mln zł na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał zrównanie świadczeń opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych ze świadczeniem pielęgnacyjnym opiekunów dzieci niepełnosprawnych
• Podniesienie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej (2012)
• Edukacja włączająca – wzrost liczby niepełnosprawnych uczniów w publicznych przedszkolach z 8,2 tys. w 2008 r. do 13,7 tys. w 2014 r.; wzrost liczby niepełnosprawnych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 2008 r. - 14,3 tys., 2014 r. - 29,4 tys.
• Zwiększenie liczby rodzin objętych pomocą – z 70 tys. w 2007 roku do 105 tys. rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci w 2015 roku
• Zwiększenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych (z max. 1323 zł do max. 1512 zł), sprzętu rehabilitacyjnego (z 60% do 80% kosztów, ale nie więcej niż 18,9 tys. zł), likwidacji barier architektonicznych (z 80% do 95% kosztów, ale nie więcej niż 57 tys. zł). 
• 60 tys. miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
• Ratyfikacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych
• Uchwalenie ustawy o języku migowym 
• Umożliwienie niepełnosprawnym udziału w wyborach przez głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
• Renty dla wszystkich medalistów Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych – jak dla wszystkich medalistów olimpijskich.
 
Seniorzy:
• Wprowadzenie korzystniejszej waloryzacji rent i emerytur (rocznie emeryt otrzymał ponad 300 zł więcej)
• 360 mln zł na utworzenie dziennych domów opieki i klubów (SENIOR WIGOR)
• 240 mln zł na Rządowy Program Aktywizacji Osób Starszych – ponad 300 konkretnych projektów dla seniorów
• 4 mld zł na zatrudnienie osób po 50 roku życia
• Powołanie Instytutu Geriatrii
• Odwrócony kredyt hipoteczny, który stworzył  możliwość zawarcia  bezpiecznej umowy z bankiem
• Dodatkowe 18 tys. lekarzy POZ
• Bezpłatne porady prawne dla seniorów
• Rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
• Powstanie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 czerwiec 2018 10:15
(0 głosów)