66. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 3 lipca br. rozpoczęło się 66. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia Posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim; rządowym projektem o Krajowej Administracji Skarbowej; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska; rządowym projektem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy;
- poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne;
- rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Komisja Finansów Publicznych

3 lipca br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się zaopiniowaniem wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 oraz rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Posiedzenie zaplanowano również na środę i czwartek (4-5 lipca br.). Podczas posiedzeń, posłowie zajmą się rozpatrzeniem Informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o realizacji w 2017 roku zadań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba, rozpatrzeniem projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018r. oraz rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Komisja Infrastruktury

We wtorek 3 lipca br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska będzie uczestniczyć w pracach Komisji Infrastruktury, podczas których posłowie zajmą się rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali.

Posiedzenie zaplanowano również na środę i czwartek. Podczas posiedzeń, posłowie zajmą się rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o tachografach, rozpatrzeniem uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, zaopiniowaniem dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowego projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz rozpatrzeniem rządowego dokumentu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r.".

Ostatnio zmieniany środa, 04 lipiec 2018 09:08
(0 głosów)