Moja praca w sejmie

55 i 56. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 9 stycznia br. rozpocznie się 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. W czwartek 11 stycznia br. rozpocznie się 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. 

Ostatnie interpelacje

W ostatnim czasie Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska – Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania w Gabinecie Cieni, złożyła interpelacje:

Zwiedzanie Sejmu

W środę 6 grudnia br. Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska gościła w Sejmie wycieczkę z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

53. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 6 grudnia br. rozpocznie się 53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny; rządowym projektem ustawy o zmianie…